Onze huiskleur is groen, en daar ligt een gedachte achter! (leerzaam artikel, toch maar lezen)

Onze huiskleur is groen, en daar ligt een gedachte achter! (leerzaam artikel, toch maar lezen)

Volgens Goethe zijn er twee basiskleuren: blauw en geel. Blauw ontstaat door de aanschouwing van donker door het licht heen, zoals we overdag de hemel zien (’s nachts is die zwart, maar als de atmosfeer overdag door zonlicht iets wordt verlicht, nemen we die zwarte hemel als hemelsblauw waar). Andersom ontstaat geel door de aanschouwing van licht door het donker heen, zoals we het “witte” zonlicht waarnemen doorheen de relatief donkere atmosfeer. Deze beide kleuren zijn volgens Goethe oerfenomenen: fenomenen die niet tot andere fenomenen te herleiden zijn.

Vanuit de polariteit blauw-geel kunnen de andere kleuren worden verklaard, als het principe van de intensivering (Steigerung) erbij wordt betrokken. Bij een intensivering van geel verschijnt de kleur rood (de ondergaande zon wordt rood als het witte licht door meer atmosfeer heen gaat). Bij intensivering van blauw ontstaat violet (de hemel aan de andere zijde dan de ondergaande zon).

Hiermee is meteen een verklaring gegeven van de warme en koude kleuren. Goethe luisterde bij de ontwikkeling van zijn kleurenleer veelvuldig naar kunstschilders, hoe zij de kleuren (psychologisch) ervaren. Het blauw en het violet aan de “duistere” koude zijde en het geel en het rood aan de “lichte” warme zijde. De geelachtige (‘warme’) kleuren en de blauwachtige (‘koude’) kleuren worden in een kleurencirkel verbonden door groen en magenta.

De kleur groen ontstaat als de oerfenomenen blauw-geel volledig in evenwicht zijn, en dat is precies waar het bij de advocatuur om draait. Evenwichtig omgaan met kansen en bedreigingen, met goed en kwaad (de andere oerfenomenen).

Als signaalkleur betekent groen een situatie van orde en functionaliteit. Het stoplicht staat op groen, groen licht hebben. Van advocaten wordt door ondernemers vaak gedacht dat zij van achter de groene tafel over dingen oordelen, hetgeen klopt als je een raadsman kiest die niet midden in het leven staat.

Groen kan echter ook betekenen dat iemand of iets jong en onervaren is. Dit hangt samen met het feit dat de kleur groen de natuur beheerst, vooral in het voorjaar, als het leven en de groei naar de grijze wintertijd terugkeren. Op ons kantoor werken mensen van alle leeftijden en in een kleurenscala uitgedrukt van groen tot grijs (als ik mij zelf er even erbij neem). Juist het feit dat wij het algehele kleurenspectrum in huis hebben, garandeert dat wij niet vast komen te zitten in de roestkleur.

Groen is ook de kleur van hoop en vertrouwen.

Anders dan een leek vaak denkt, baseert het succes van een advocaat voor 40% op psychologie en de vaardigheid de subjectieve waarheid van de cliënt te doorgronden en te transformeren naar een objectieve waarheid. Cliënten proberen namelijk regelmatig de advocaat van hun gelijk te overtuigen door belangrijke feiten te verzwijgen die hun zaak “zwakker” zouden kunnen maken.

Beste mensen, doe dat nou niet. Het is de advocaat om het even hoe e.e.a. gelopen is als hij maar precies weet, hoe het is gelopen. Dan kan hij namelijk een strategie bepalen om u uit de problemen te helpen. Kiest de advocaat op basis van “geschoonde” informatie de verkeerde insteek, kan hij later amper nog van strategie veranderen, zeker niet meer in een gerechtelijke procedure.

30% van het succes hangt af van de dossierkennis van de advocaat, en daarvoor moet hij in staat zijn een fatsoenlijk dossier op te bouwen. De absolute bereidheid van de cliënt hieraan mee te werken is van essentieel belang.

Helaas gebeurt het in de praktijk regelmatig dat de cliënt nadat hij zijn hart bij de advocaat heeft uitgestort, de zaak plotseling minder belangrijk vindt en de aanlevering van additionele stukken weken of maanden ondanks herhaaldelijke herinneringen op zich laat wachten.

Psychologisch heel begrijpelijk. Vergelijkbaar met een biecht valt alle last na het gesprek met de advocaat van je af. Gevoelsmatig ligt het probleem nu bij de advocaat en die moet het maar regelen, tenslotte wordt hij daarvoor duur betaald (NB: advocaten zijn niet duur, maar worden door cliënten duur gemaakt, omdat zij de advocaat vaak als administrateur misbruiken. Als u een curriculum van de zaak aanlevert vergezeld van verwijzingen naar de op datum gesorteerde correspondentie en bescheiden dalen uw kosten aanzienlijk).

20% van het succes hangt af van buitengewone juridische implicaties en strategieën, want zonder goede kennis van de achtergronden en openheid van de cliënt kun je nog zo briljant zijn als advocaat, je slaat de plank mis omdat je strategie op een verkeerde basis berust.

De laatste 10 % kan men het best met een Duits spreekwoord samen vatten: “Vor Gericht und auf hoher See, sind wir allein in Gottes Hand“.

Zoveel over hoop en vertrouwen!

Groen was trouwens in de middeneeuwen het symbool voor ontkiemende liefde. Sinds deze tijd “ist sich nichtgrün“, wer sich nicht leiden mag“.

In de politiek staat de kleur groen voor de natuur- en milieubeweging alhoewel gifgroen ook het tegenovergestelde zou kunnen insinueren. De combinatie gif en groen komt wellicht voort uit het feit dat vroeger groene pennen arsenicum als bestanddeel hadden om de kleur zo krachtig mogelijk te kunnen produceren. De pennen waren buitengewoon giftig zodat je kon sterven als je aan de pennen likte, wat toch weer een duidelijke verwijzing richting advocatuur zou kunnen zijn.

Hoe het ook zij, wij zijn niet voornemens een andere huiskleur te kiezen.

Meer weten over de filosofie en dienstverlening van ons kantoor? Neemt u dan contact op met P. Strick. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.