De opstap van medewerker naar directeur is niet ongevaarlijk

De opstap van medewerker naar directeur is niet ongevaarlijk

Iedereen wil graag carrière maken, maar elk voordeel heb z´n nadeel. Zo ook de opstap van een medewerker naar de positie van een directeur.

De positie van een directeur is gekenmerkt door een tweedelige situatie. Enerzijds de statutaire positie als orgaan van de vennootschap en anderzijds de dienstrechtelijke verhouding tussen de directeur en de vennootschap. Voor het laatste dient een (schriftelijke) overeenkomst te worden gesloten tussen de directeur en de vennootschap, waarin het salaris etc. wordt geregeld.

Het probleem zit in het feit dat (een groot gedeelte van) de bescherming die je als werknemer door het arbeidsrecht hebt genoten, met de ondertekening van de dienstovereenkomst eindigt. Je bent nu directeur en geen werknemer meer. En dit betekent dat de regelingen van het Kuendigungsschutzgesetz m.b.t. de sociale keuzecriteria en het ‘lifo’ beginsel (voor wat het nog waard is) niet meer van toepassing zijn. De vennootschap kan gewoon het contract (uiteraard onder inachtneming van de opzegtermijn) opzeggen, en dat was het dan. Een wettelijke aanspraak op enige vergoeding voor het beëindigen van het dienstverband bestaat evenmin.

Het is dus zaak bij het aangaan van het directeurschap zorgvuldig te onderhandelen. Een van de oplossingen voor de carrière makende werknemer is een beding dat de ‘oude’ arbeidsovereenkomst niet wordt beëindigd maar gewoon rust en weer in werking treedt bij beëindiging van het directeurschap. Een andere oplossing is een contract voor bepaalde tijd zonder tussentijdse mogelijkheid van opzegging (behalve om dwingende redenen). Dan kan de directeur weliswaar statutair worden geroyeerd maar de dienstbetrekking blijft tenminste voor de looptijd van de overeenkomst bestaan.

 Al met al is het directeurschap natuurlijk een geweldige uitdaging maar “Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste“, zoals wij in Duitsland zeggen. Vraag in elk geval voor het aangaan van het directeurschap of u op kosten van de vennootschap een onafhankelijke juridische adviseur in de arm mag nemen om uw positie in Duitsland duidelijk te krijgen.

Voor informatie over het recht van directeuren in Duitsland, kunt u contact opnemen met mevrouw G. Surmann. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.