Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg)

Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg)

Buitenlandse bedrijven die met (eigen) medewerkers werkzaamheden in Duitsland willen uitvoeren, moeten aan de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voldoen. Deze wet is gebaseerd op de EU-detacheringsrichtlijn en verklaart enkele Duitse cao-bepalingen ook algemeen bindend voor buitenlandse bedrijven.

a) arbeidsovereenkomst (gesteld in de Duitse taal)

Een arbeidsovereenkomst per werknemer (gesteld in de Duitse taal), die voldoet aan de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendgesetz en het Duitse Nachweisgesetz. Het zou hier te ver gaan om de details uit te leggen, maar een ding is duidelijk het is niet voldoende uw standaard arbeidsovereenkomsten te laten vertalen.Voorbeeld: uw werknemers hebben op basis van de Nederlandse CAO geen dertig vakantiedagen maar 24 plus een groot aantal atv-dagen. Vertaalt u Nederlandse overeenkomst en staat bij het aantal vakantiedagen bijv. 24 dagen, dan heeft u een overtreding van de regels van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz reeds toegegeven. Omdat u een overtreding in het kerngebied van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz begaat, die immers 30 vakantiedagen voorschrijft, hangt u een boete tot € 500.000,00  boven het hoofd!!!

b) loonstroken (gesteld in de Duitse taal)

Het Arbeitnehmer-Entsendegesetz geeft de werknemer recht op een minimumloon. Via de actuele loonstrook is te zien of hij het minimumloon ook daadwerkelijk ontvangt. Derhalve moet de loonstrook ook voor een Duitse ambtenaar leesbaar zijn. Het is dus niet voldoende de Nederlandse afkorting AOW in het Duits te vertalen als AOW. Daarmee kan een Duitse ambtenaar niets beginnen. Er zal dus enige toelichting op de Nederlandse afkortingen moeten worden gegeven.

 c) urenstaat (gesteld in de Duitse taal)

In deze urenstaat moet het begin, einde en duur van de werkzaamheden zijn opgenomen.

d) Handwerkskarte

In de vorige aflevering hebben wij het al over het „rijbewijs” voor de Duitse markt gehad. Logisch dat de controlerende ambtenaar erna kijkt of u überhaupt legaal in Duitsland werkt.

e) E 101 verklaring

In het land waarin men werkt moet men ook sociale lasten betalen, is de hoofdregel van de EU-richtlijn 1408/71. Met andere woorden, werk je in Duitsland val je ook onder het Duitse sociale stelsel en moeten aldaar ook premies worden betaald. Echter, is het werk in Duitsland maar kort van duur, kan men binnen het Nederlandse stelsel blijven. Hiervoor is een verklaring omtrent het toepasselijke verzekeringsstelsel van de bevoegde Nederlandse instanties noodzakelijk. In casu moet de Sociale Verzekeringsbank deze verklaring middels een E-101 formulier afgeven.

f) E 128 verklaring

Bij de ziektekostenverzekeraar is een E 128 formulier aan te vragen. Dit is een verklaring m.b.t. „het recht op verstrekkingen bij verblijf in een lidstaat van de EU”. Middels dit formulier is de geneeskundige behandeling in Duitsland ten laste van de Nederlandse verzekeraar veilig gesteld.

Wordt vervolgd in volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten over het legaal uitvoeren van projecten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over Duitse contracten van aanneming van werk in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock of de heer R. Bueckers. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.