Aanval en verdediging bij namaak en piraterij

Aanval en verdediging bij namaak en piraterij

Tijdens onze vorige Duitsland-Borrel stond het onderwerp Intellectueel Eigendom in Duitsland centraal. Aan de hand van concrete voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk werd deze in toenemende mate belangrijk wordende materie aan de deelnemers uitgelegd.

Vooral de voorbereiding op een beursbezoek trok veel aandacht. Welke gegevens heb ik nodig voor het geval ik op een beurs van namaak of piraterij wordt beticht of zelf iemand ontdek die mijn producten heeft nagemaakt. Ook werden de juridische (on)mogelijkheden en kosten bij aanval en verdediging uitvoerig besproken.

Al met al een gezellige borrel met een onderwerp dat aanleiding tot menige discussie gaf.

Meer weten over het recht van merken, modellen en patenten in Duitsland? Neem contact op met Heinz Klönne van ons kantoor.