Van bancair krediet naar leverancierskrediet. Het aftellen naar de echte kredietcrisis begint.

Van bancair krediet naar leverancierskrediet. Het aftellen naar de “echte kredietcrisis” begint.

De kredietverzekeraars geven het startsein door limieten ter hoogte van tientallen miljarden in te trekken, de factoring-bedrijven zullen volgen en zodoende raakt de “echte crisis” straks het bedrijfsleven. Want je kunt je productie niet zomaar met 15 of 25 procent inkrimpen omdat je op bepaalde afnemers geen verzekeringsdekking meer krijgt. Dan maar leveren zonder dekking zal het gevolg zijn.

Creditmanagement

Leveren op basis van blanco krediet kan, als je er zeker van bent dat de afnemer ook (op tijd) zal betalen. Maar hoe weet je of men wel kan betalen in deze onzekere tijden. Welnu, de grotere bedrijven hebben voor dit vraagstuk creditmanagers in dienst, die de afnemers financieel checken en zelfstandig limieten verstrekken en vooral bewaken.

Creditmanagement is een vak apart een heeft maar beperkt iets met debiteurenbewaking te maken. Eigenlijk is een Creditmanager te vergelijken met een bankier die erover nadenkt of en onder welke condities hij een krediet verstrekt.

Net als de bankier onderzoekt de Creditmanager alle gegevens die hij over een afnemer kan verzamelen, zoals o.a. de jaarstukken en probeert hij op basis van allerlei tools het risico van wanbetaling te bepalen. Op basis van zijn inschatting bepaalt hij tot welk bedrag de afnemer waarschijnlijk goed is voor betaling en geeft hij een limiet af tot welk bedrag de afnemer goederen mag kopen.

De verkoopafdeling is daar over het algemeen niet blij mee, maar u zult in de toekomst zien dat de rollen verkeren en de Creditmanager het voor het zeggen krijgt. Dit betekent ook dat er straks door uw leveranciers reële zekerheden zullen worden geëist, zoals borgtochten en bankgaranties, zeker als het om substantiële bedragen gaat.

Bent u afnemer, dan weet u bij deze wat u te wachten staat. Bent u leverancier, dan moet u de know how in huis hebben om de gegoedheid van u afnemer te bepalen. Heeft u dit niet, dan wordt het hoogste tijd een crashcursus creditmanagement te volgen, wilt u de komende jaren doorstaan. Doet u dat niet, dan is de kans groot dat u in liquiditeitsproblemen terecht komt. Waarschijnlijk zullen de banken u niet helpen deze periode te overbruggen.

Creditmanagement voor de Duitse markt

Het is al moeilijk genoeg om de financiële gegoedheid van een afnemer in eigen land te bepalen. Doet u aan export naar Duitsland, dan moet u ook de Duitse spelregels kennen. De Duitse Vereniging voor Creditmanagement biedt in samenwerking met ons kantoor vanaf januari 2009 maandelijks een cursus aan over Creditmanagement in Duitsland. U kunt zich alvast voor de eerste cursus aanmelden. Voor het aanmeldingsformulier klik hier.

Incasso in Duitsland

Als uw Creditmanagement mislukt en de afnemer ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet betaalt, moet de vordering zo snel mogelijk worden geïncasseerd. Dit betekent dat de debiteur onmiddellijk na verloop van de betalingstermijn moet worden gesommeerd om te betalen. Organiseer uw debiteurenbeheer zo, dat u geen onnodig tijdsverlies lijdt.

Gezien de crisissituatie zijn twee aanmaningen meer dan voldoende. Volgt geen betaling dan is het zaak de vordering onmiddellijk tot incasso over te dragen.

Als het om substantiële vorderingen gaat zou ik persoonlijk de zaak rechtstreeks naar Duitsland overdragen omdat de kans dat de debiteur betaalt groter is als hij vanuit zijn eigen land wordt benaderd. Hij weet dan dat onmiddellijk de Duitse spelregels van toepassing zijn en hij binnenkort een Duits bevel tot betaling tegemoet kan zien als betaling uitblijft. Een psychologisch niet te onderschatten voordeel.

Wilt u meer weten over Creditmanagement in Duitsland, neem contact op met dhr. Schneider-Maessen van ons kantoor.

Voor het verstrekken van incasso-opdrachten kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.