Kunt u handelsagenten en vertegenwoordigers verplichten, om een tandje bij te zetten

Vertegenwoordigers zijn medewerkers in loondienst en uiteraard heeft u als werkgever de bevoegdheid om deze aan te sturen. De vraag is echter of dit ook voor de handelsagent van toepassing is. Deze is namelijk een zelfstandige ondernemer en niet gebonden aan aanwijzingen van de principaal.

 

Toch trachten veel ondernemers middels stringente regelingen binnen de agentuurovereenkomst grip op het doen en laten van de agent te verkrijgen. Een gevaarlijk spel, want op deze manier verandert de agent snel in een medewerker, met alle gevolgen van dien. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf in Duitsland krijgt u te maken met ontslagbescherming. Ook moet u wellicht sociale lasten over enkele jaren nabetalen en had u de BTW over de rekeningen van de agent nooit mogen verrekenen.

 

Meer weten over het recht van Duitse handelsagenten en werknemers? Neem contact op met Gisela Surmann, Cathrin van den Hurk, Anja Romijnders of Torsten Viebahn van ons kantoor.