Duits stimuleringsplan noopt tot het oprichten van een Duitse vestiging, omdat Duits geld aan Duitse bedrijven zal worden besteed

De Duitse minister van verkeer, bouw en stadsontwikkeling, Wolfgang Tiefensee, is volgens Spiegel Online voornemens de openbare aanbestedingsregels drastisch te wijzigen. Opdrachten tot 50.000 euro kunnen zonder openbare aanbesteding worden verstrekt. Bij bouwopdrachten t/m één miljoen euro is het voldoende offertes van drie partijen aan te vragen. De tot nu toe gebruikelijke (Europese) aanbestedingsprocedure komt (tijdelijk) te vervallen.

 

Doel van deze maatregel is het zo snel mogelijk tot het verstrekken van opdrachten in het kader van het Duitse stimuleringsplan voor de economie te komen. Het spreekt voor zich dat Duitse ambtenaren van mening zullen zijn, dat Duits geld aan Duitse bedrijven dient te worden besteed. In Nederland en andere landen zal dat niet veel anders zijn.

 

Meer weten over het oprichten van een bedrijf in Duitsland? Neem contact op met Freddy Heinzel of Nicki Welchering van ons kantoor.