Contracten: Als uw financierende bank failliet gaat

Het zijn rare tijden, ook voor juristen. In de afgelopen twintig jaar heb ik allerlei ingenieuze contractsbedingen meegemaakt, maar een clausule voor het geval je eigen bank failliet gaat nog niet.

Toch zit er wijsheid in. Stel, u zit in de productie van kapitaalgoederen, het productieproces duurt meerdere maanden en de uitbetaling van de door uw bank toegezegde kredietfaciliteit is afhankelijk van de vordering van het productieproces. Plots gaat de financierende bank failliet en het lukt u niet (op korte termijn) elders te financieren. De oplevering wordt met maanden vertraagd en de afnemer eist de contractueel overeengekomen boete en een schadevergoeding voor gederfde winst. Als het tegen zit, kan dit uw eigen faillissement betekenen.

 

Het is derhalve zaak het faillissement van de bank als geval van force majeur in uw overeenkomsten op te nemen. Of het standhoudt? Ik weet het niet, want het Duitse rechtsstelsel gaat uit van het beginsel “ Geld hat man zu haben”. Anderzijds, dit beginsel werd geformuleerd in een tijd dat banken niet plachten om te vallen. Toch maar proberen, dus.

 

Trouwens, het boven gezegde geldt uiteraard ook bij de financiering van vastgoedtransacties!

 

Tip: Verwittig uw bankier van uw voornemen een dergelijke formulering in uw contracten op te nemen (als u financieel sterk staat). Dit levert geheid een boeiend gesprek op!

 

Voor vragen over Duits bankenrecht neem contact op met Lars Wemmers. Voor vragen omtrent aan- en verkoop van vastgoed neem contact op met Alexander Crämer.