Ontslag om bedrijfseconomische redenen deel III

Als in economisch barre tijden bezuinigingsmaatregels noch werktijdverkorting de gewenste resultaten opleveren, kunt u als ondernemer in Duitsland werknemers om bedrijfseconomische redenen opzeggen. Wel gelden hiervoor duidelijk omlijnde regels; omzetvermindering of verlies alléén rechtvaardigen nog geen ontslag om bedrijfseconomische redenen. De rechtspraak oordeelt dat aan de volgende voorwaarden dient te zijn voldaan:

– het wegvallen van een baan dan wel het wegvallen van de behoefte aan mankracht
– het ontbreken van een geschikt alternatief emplooi binnen het bedrijf
– de uitvoering van een sociale selectie volgens de voorschriften

 

a) Het wegvallen van een baan dan wel het wegvallen van de behoefte aan tewerkstelling

De behoefte aan personeel hangt af van externe en interne factoren. Tot de externe factoren behoren onder meer omzetvermindering en het wegvallen van opdrachten/bestellingen. Interne omstandigheden spelen een rol, als er binnen het bedrijf herstructureringen plaatsvinden waardoor bijvoorbeeld hele afdelingen worden geschrapt…

 

b) Het ontbreken van een geschikt alternatief emplooi in het bedrijf

Voordat u als werkgever kunt overgaan tot een ontslag, moet u wel alle andere mogelijkheden hebben bekeken…

 

c) Selectie voor ontslag overeenkomstig de voorgeschreven sociale criteria

Als de behoefte aan mankracht is weggevallen, dient u als werkgever een selectieprocedure voor ontslag toe te passen. Deze selectie is slechts dan noodzakelijk, als er door het wegvallen van de werkgelegenheid in uw bedrijf verschillende vergelijkbare werknemers voor ontslag in aanmerking komen. In dit geval moet u als werkgever leeftijd, dienstverband, onderhoudsverplichtingen of een handicap van de werknemers in aanmerking nemen. Als u de selectieprocedure niet volgens de voorschriften uitvoert, wordt het ontslag als sociaal niet gerechtvaardigd beschouwd en is hiermee nietig. Indien het ontslag tot een civielrechtelijke procedure leidt, ligt de bewijslast, dat de selectie zeker niet de verkeerde medewerkers hun baan heeft gekost, bij u als werkgever.

(wordt vervolgd)

Meer weten over arbeidsrecht en ontslag in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann, Torsten Viebahn of Anja Romijnders van ons kantoor.