DDR Deutsche Deprimierende Republik

U moet de Duitse taal, de West-Duitse cultuur en (jongste) geschiedenis zeer goed beheersen, als u dit fantastische en uiterst sarcastische artikel wilt begrijpen. Edoch, het feit dat het werd gepubliceerd in de FAZ, geeft aan dat hier iemand de verborgen pijn aan de wortelen van de huidige Duitse samenleving blootlegt.