Nieuwe Duitse Verpakkingsverordening doet geen pijn (als u niet wilt)!

Steeds meer Duitse afnemers eisen van hun (Nederlandse) leveranciers een bewijs dat deze zijn aangesloten bij een duaal systeem volgens de nieuwe Duitse Verpakkingsverordening en de kosten voor inzameling en verwijdering van verpakkingen betalen.
Sinds 1 januari 2009 is namelijk diegene licentieplichtig, die producten (die uiteindelijk bij de particuliere eindverbruiker terechtkomen) als eerste in Duitsland in omloop brengt. Bij grote hoeveelheden verpakkingen dient men tevens een  “Vollständigkeitserklärung“, bekrachtigd door een belastingadviseur, registeraccountant of een beëdigd expert te deponeren. De voor Nederlandse bedrijven bevoegde instantie is de Südwestfälische IHK in Hagen.
De hamvraag is natuurlijk of Nederlandse exporteurs wettelijk verplicht zijn deze licentiekosten te dragen.
Hierop is niet eenvoudig met ja of nee te antwoorden omdat de licentieplicht afhankelijk is van uw contractuele situatie en leveringscondities, en die moet men individueel beoordelen.
Vast staat echter, dat u over het algemeen niet hoeft te betalen, als het risico van tenietgaan op het moment dat de goederen de grens overgaan, bij uw afnemer in Duitsland ligt. En dit punt moet u contractueel regelen.