Duitse verpakkingsverordening niet per se verplicht!

Het is een blijvend misverstand dat elke Nederlandse exporteur altijd verplicht zou zijn om licenties in het kader van de Duitse verpakkingsverordening te betalen. Tot betaling verplicht is namelijk alleen degene die de (verpakte) goederen voor het eerst in de Duitse markt in omloop brengt. Omdat naar Duits recht elke schuld in beginsel een haalschuld is, dient de Duitse afnemer in principe de goederen bij u op te halen en is hij in gevolg daarvan degene die de goederen in Duitsland in omloop brengt. Dit geldt ook in het geval van  Versendungskauf, dus als u de goederen middels een transportondernemer naar de klant laat vervoeren.

Of er echter sprake is van een haalschuld hangt uiteraard af van uw contractuele verplichtingen jegens de klant. Het kan best zo zijn dat u volgens de inkoopvoorwaarden van uw klant het risico van tenietgaan draagt totdat de goederen bij de klant zijn, en in dit geval bent u degene die de goederen in Duitsland in omloop brengt.

Tip: Het is dus zaak als plaats van aflevering Nederland overeen te komen en de contractsbedingen van uw afnemer dienovereenkomstig aan te (laten) passen.