Kurzarbeit (Werktijdverkorting) …….. vragen en antwoorden

De crisis op de internationale financiële markten heeft in Nederland gevolgen voor de reële economie veroorzaakt, en wel zo snel dat veel bedrijven reeds eind vorig jaar werden geconfronteerd met een acute teruggang van de navraag. Om te voorkomen dat deze bedrijven onder druk van een recessie ertoe overgaan, personeel te ontslaan, heeft het kabinet werktijdverkorting mogelijk gemaakt als (tijdelijk) middel, om de eerste schokgolven van de kredietcrisis op te vangen en de moeilijke fase te overbruggen.

Ook in Duitsland hebben wij een vergelijkbare regeling, de zogenaamde Kurzarbeit. Als uw Duitse vestiging vanwege de kredietcrisis acute omzetverliezen lijdt, kunt u een verzoek indienen voor de bijzondere regeling werktijdverkorting. Wilt u als ondernemer op deze regeling terugvallen, verdient het aanbeveling om vooraf aan de weet te komen, wat Kurzarbeit nu eigenlijk inhoudt. De antwoorden op de hieronder opgesomde vragen zetten wij voor u in deze en de volgende uitgaven van onze nieuwsbrief op een rijtje.

– Wat is Kurzarbeit?

(Antwoord: tijdelijke vermindering van de werktijd en dienovereenkomstig een verlaging van het loon van de werknemer)

– Welke voordelen biedt Kurzarbeit?

(Antwoord: Kurzarbeit heeft als voordeel dat werkgevers loonkosten sparen en hun werknemers desondanks (voorlopig) in dienst kunnen houden; hun Kurzarbeitergeld – tussen 60 en 67 procent van het weggevallen netto loon – wordt door de Agentur für Arbeit betaald)

Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrieven m.b.t. de antwoorden op de volgende vragen:

· Bent u als werkgever gewettigd, werktijdverkorting eenzijdig voor te schrijven?
· Geldt werktijdverkorting per definitie voor een bedrijf in zijn geheel?
· Heeft de ondernemingsraad inspraak bij de invoering van werktijdverkorting?
· Welke arbeidsrechtelijke consequenties heeft werktijdverkorting?
· Veronderstelt een opzegging om bedrijfseconomische redenen, dat er van te voren van werktijdverkorting gebruik werd gemaakt?
· Onder welke voorwaarden aangaande de wettelijke regels van de sociale zekerheid wordt Kurzarbeitergeld uitbetaald?
· Welke economische redenen kunt u als ondernemer voor de invoering van werktijdverkorting aanvoeren?
· Welke maatregelen moet u als werkgever met prioriteit in aanmerking nemen?
· Hoe kunt u er als ondernemer reeds vóór het werkverlet kennis van hebben dat het slechts van tijdelijke aard zal zijn?
· Kunt u als werkgever de mate van werktijdverkorting naar eigen wens vastleggen?
· Bent u als werkgever verplicht, de Agentur für Arbeit in kennis te stellen?
· Welke gevolgen heeft werktijdverkorting voor de sociale zekerheid van uw werknemers?
· Wie betaalt tijdens werktijdverkorting de premies voor de sociale verzekering?

Heeft u tussentijds vragen omtrent de invoering van werktijdverkorting bij uw Duitse vestiging? Neem contact op met Gisela Surmann of Torsten Viebahn van ons kantoor.