Bescherming van merken en modellen creëert blijvende waarde

Een kat in het nauw maakt rare sprongen, en in tijden van onzekerheid is het niet uitgesloten dat de mores nog verder vervallen. De kans is dan ook groot dat bedrijven steeds minder waarde hechten aan het Intellectuele Eigendom van een ander, als men door schending ervan een voordeel voor zich zelf kan behalen.

In een dergelijke situatie wreekt zich laksheid uit het verleden! Had u maar uw merk, model of vinding deugdelijk beschermd, zodat u op basis van uw inschrijving een vuist kunt maken. Maar helaas, de kosten van een paar honderd euro voor de registratie van uw merk vond u te hoog …

Meer weten over het Duitse recht van merken, modellen, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster? Neem contact op met Heinz Klönne.