Kunnen borsten helingwaar zijn?

Svetlana V.’s decolleté brengt een officier van justitie in het Duitse Paderborn niet in vervoering. Integendeel, de edelachtbare heer vindt dat de opgekrikte voorgevel van de 21-jarige verpleegster een strafbaar feit uitmaakt. Een gerechtelijk vooronderzoek is reeds opgestart, de officier is ervan overtuigd dat Svetlana V. de rekening voor haar silicone reconstructie met illegaal verworven euro’s heeft betaald, haar nieuwe pronkstuk dus als helingwaar moet worden beschouwd.
Wat was er gebeurd? Wie had hier een strafbaar feit gepleegd? Het was Viktor D., een arme donder zonder werk, zonder geld en zonder liefje die de vrouw van zijn dromen achting wilde inboezemen en dacht haar te kunnen veroveren, door haar hartenwens naar meer formaat te vervullen. Het geld hiervoor verstrekte een bank, zij het ook niet uit vrije wil: Viktor D. ging met 20.000 Euro aan de haal. Svetlana V. maalde niet lang om de origine van de plotselinge rijkdom van haar aanbidder, nam de buit en investeerde het geld in haar vurig verlangde schaalvergroting.
Inmiddels geniet Svetlana V. groter aanzien, zij het ook niet bij  Viktor D., want die werd gepakt, berecht en veroordeeld. Hierop rees korte tijd later in Duitsland de interessante vraag: zijn deze borsten helingwaar? Niet alleen de officier van justitie in Paderborn bekijkt de silicone uitdaging van Gods schepping met andere ogen dan zijn gemiddelde geslachtsgenoot. Vanuit juridisch oogpunt, aldus de edelachtbare heer, is het van generlei betekenis of gestolen geld in de aanschaf van een auto dan wel in borstimplantaten wordt gestoken. De ingreep werd nu eenmaal betaald met geld, dat door diefstal werd verkregen. Svetlana V.’s toegevoegde waarde is als gevolg hiervan onrechtmatig verworven en dus mogelijk strafrechtelijk relevant.