Serie: Kredietverzekering (deel II)

Als Duits advocatenkantoor werken wij uitsluitend voor Nederlandse bedrijven met belangen in Duitsland. Het belang van ons kantoor gaat er dus naar uit dat Nederlandse ondernemers comfortabel in Duitsland zaken kunnen doen. Wat het juridische en fiscale kader betreft, hebben wij alle expertise zelf in huis. Er zijn echter ook gebieden waarop wij niet actief zijn.
Een van die gebieden is de (feitelijke) verzekering van exporttransacties. Gezien de huidige economische omstandigheden en het toenemende risico om met het faillissement van een afnemer te worden geconfronteerd hebben wij de onafhankelijke Nederlandse kredietverzekeringsmakelaar “De Polisagent” gevraagd, om in het kader van onze nieuwsbrief columns bij te dragen over het onderwerp kredietverzekering.  

Column:  “De Polisagent”

KREDIETVERZEKERING, wat is het?

Het verzekeren van het risico, verbonden aan het verlenen van krediet aan (niet-overheidsgerelateerde) zakelijke afnemers. Primair aanvaardt een kredietverzekeraar slechts het risico van kredieten waaraan levering van zaken of diensten ten grondslag ligt. Voor binnenlandse transacties wordt alleen het risico van insolventie of vermoedelijke insolventie van de debiteur verzekerd. Voor buitenlandse transacties komen bij exportkredieten voor verzekering in aanmerking verliezen door het niet ontvangen van het factuurbedrag. 
 
Zowel voor binnen- als voor buitenlandse transacties zijn vier hoofdvormen te onderscheiden, t.w.:
 
1. speciale verzekeringen: verzekering hetzij van afzonderlijke transacties dan wel van alle
    transacties gedurende een bepaalde periode met een of meer debiteuren;
2. omzetverzekeringen: verzekering voor perioden van 12 maanden doorlopend van
    alle transacties met alle debiteuren of een bepaalde groep van hen, ter keuze van de
    verzekeraar;
3. calamiteitenverzekering: verzekering met een eigen risico op jaarbasis;
4. creditmanagementverzekering: verzekering voor bedrijven met een kwalitatief goed
    debiteurenbeheer.
 
Gedekt wordt een overeengekomen percentage van het totale debiteurenverlies boven een vooraf bepaald eigen risico op jaarbasis, zodat deze vorm niet gerelateerd is aan het verloop van een individueel debiteurenrisico. De verzekerde ondernemer bepaalt daarbij zelf de krediethoogte per debiteur. Voor deze vorm is het noodzakelijk dat de verzekeringnemer in eigen huis beschikt over een professionele invulling van creditmanagement.
 
Het totaal van de op één afnemer openstaande factuurbedragen, die gelijktijdig onder de verzekering kunnen vallen, wordt begrensd door de kredietlimiet.
Bij de volgende Nieuwsbrieven gaan we in heldere spreektaal nader in op al deze vormen en de daarbij gehanteerde termen.

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.

Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.