Elektrogesetz leidt tot boete en dreiging kort geding

9.000 euro boete moet een kleine webshop betalen omdat men elektrische en elektronische producten heeft aangeboden, zonder dat deze zijn geregistreerd bij de uitvoeringsorganisatie EAR.
De eigenaar van de webshop vindt dit niet eerlijk omdat de goederen zijn gekocht bij een bonafide handelspartner die op zijn briefpapier een registratienummer van de EAR heeft vermeld. Helaas had de handelspartner een registratie voor een andere productgroep (huishoudelijke artikelen i.p.v.Unterhaltungselektronik) en de instanties, in casu het Bundesumweltamt,  stellen dat de webshop had moeten onderzoeken of de registratie juist was.
De handelspartner heeft inmiddels ook een brief ontvangen, echter niet van het Bundesumweltamt, maar van een Duitse advocaat. Deze stelt zich namens een concurrerend bedrijf en eist dat de handelspartner per omgaande verklaart:
 
a) in de toekomst geen apparatuur in Duitsland op de markt te brengen dat niet 
    ordnungsgemäß bei de EAR is geregistreerd,
b) een boete ter hoogte van 6.000 euro te betalen voor elke keer dat hij in strijd
    met de verklaring a) handelt,
c) de advocatenkosten ter hoogte van 2.500 euro voor deze Abmahnung te betalen.
 
Voor het geval deze verklaring niet tot de volgende woensdag 12.00 uur binnen is, kondigt de advocaat aan, zonder verdere correspondentie een kort geding op te starten.
Wellicht is het zinvol dat u toch maar onze artikelen over dit onderwerp leest alvorens u elektrische of elektronische artikelen naar Duitsland exporteert.
 
Voor het geval u dergelijke correspondentie uit Duitsland ontvangt is Alexander Crämer uw aanspreekpartner.