Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: de Abmahnung (deel II)

Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: de Abmahnung (deel II)Als u in Duitsland ervan wordt beschuldigd inbreuk te hebben gemaakt op de intellectuele eigendom van een derde is het gevolg over het algemeen een schriftelijke Abmahnung (vermaning). Over de achtergrond en de gevolgen hebben wij het al eerder gehad. Het is nu zaak te controleren of de Abmahnung door een bevoegde persoon of instantie is verzonden, want niet iedereen kan zo maar een Abmahnung versturen.

Bevoegd zijn volgens de Duitse wet:

a) concurrerende bedrijven, d.w.z. ondernemers die met de ontvanger van de Abmahnung als aanbieder of vrager van goederen of diensten in een concrete mededingingssituatie staan. Belangrijk is dat voor de afzender van de Abmahnung schade kan ontstaan als gevolg van het gedrag van zijn concurrent;

b) verenigingen met rechtspersoonlijkheid ter bevordering van zakelijke belangen zoals de Zentrale zur Bekaempfung des unlauteren Wettbewerbs;

c) gekwalificeerde instanties ter bescherming van het consumentenbelang zoals de Duitse Verbraucherverbaende;

d) de Industrie- und Handelskammer en de Handwerkskammer;

Particulieren mogen geen Abmahnung versturen.

Bij inbreuk in het auteurs- en merkenrechten is in beginsel de houder van het recht bevoegd actie te ondernemen. Het recht ertoe dient de houder echter aan te tonen.

Wordt vervolgd.

Heeft u in de tussentijd vragen over bescherming van intellectueel eigendom in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.