Restitutie Duitse BTW

Veel Nederlandse ondernemers laten bij de Duitse fiscus duizenden euro´s liggen door te verzuimen de reeds betaalde Duitse btw (Mehrwertsteuer) ( t i j d i g) terug te vorderen.

Denkbare situaties:
De Duitse MwSt. werd u door een Duitse ondernemer in rekening gebracht op basis van dienstverlening of levering van goederen in Duitsland

of

Duitse MwSt. werd betaald in verband met rekeningen voor overnachtingskosten, benzine, andere reis- en verblijfskosten in Duitsland voor werknemers die in loondienst zijn van uw Nederlandse onderneming.

De in deze nota’s vermelde en betaalde Duitse MwSt. kunt u als ondernemer in Duitsland terugvragen. Het restitutietijdvak kunt u zelf bepalen. Het moet tenminste drie opeenvolgende kalendermaanden van een kalenderjaar omvatten. De maximale termijn omvat een kalenderjaar.

Heeft u nog MwSt. over rekeningen uit het vorige jaar terug te vorderen, dan kan dat dus nog. De aanvraag om teruggave moet echter uiterlijk 30 juni van het volgende jaar zijn ingediend (de aanvraagtermijn is een fatale termijn die in beginsel niet kan worden verlengd).

Veel ondernemers laten terugvordering na wegens veronderstelde hoge kosten en/of de angst voor een ingewikkelde Duitstalige procedure. Reden voor Anwaltskanzlei Strick om hiervoor een oplossing te bieden en voor u de terugvordering ter hand te nemen. M.b.t. de voorwaarden en de te overhandigen bescheiden en stukken kunt u contact opnemen met de heer Ulrich Meyer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0

Uiteraard kunt u de kosten voor de inschakeling van ons kantoor besparen als u e.e.a. zelf regelt. Hiervoor kunt u de volgende download gebruiken: http://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html