“Original” betekent origineel, en dat betekent oorspronkelijk!

In onze dagelijkse praktijk hebben wij regelmatig originele documenten nodig om een zaak te staven. Ook voor het afgeven van een wilsverklaring hebben wij een machtiging nodig die voorzien is van een originele handtekening. Helaas is het verkrijgen van een dergelijk document vaak moeilijker dan de zaak zelve. Ondanks een duidelijke en vet gedrukte aanwijzing is de gemiddelde Nederlander (leek of jurist) zonder meer in staat, op ons eigenlijk onmiskenbaar geformuleerd verzoek (niet één maar meerdere keren) kopieën, scans of gewoon een  fax te sturen. Derhalve nog een keer een poging tot uitleg: een origineel is het oorspronkelijke stuk of document, dat uitgangspunt is voor het maken van duplicaten of kopieën. (Engels: original; Frans: original; Duits Orginal: Nederlands: geen kopie!