Alleen schriftelijk ontslag rechtsgeldig

 Ontslag van personeel cq. het indienen van ontslag dient vanaf 1 mei 2000 schriftelijk te geschieden (§623 BGB). Tevens dienen tijdelijke arbeidscontracten en opheffingscontracten (Aufhebungsverträge) schriftelijk te worden opgesteld en overhandigd.