Betaling in termijnen

Sinds 1 mei kunnen alle ondernemers van hun afnemers cq. opdrachtgevers betaling in termijnen (Abschlagszahlungen) verlangen. Dit is wettelijk vastgelegd in het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). In het verleden was dit alleen dan mogelijk als dit als bijzondere bepaling in het contract was opgenomen. Zo zullen veel Nederlandse bedrijven uit de bouwsector reeds langer bekend zijn met deze mogelijkheid, doordat de bepaling m.b.t. de betaling in termijnen deel uitmaakt van de bijzondere afspraken voor de bouwsector die zijn vastgelegd in de VOB.