Ondernemingsrecht: Overname geslaagd, doel niet bereikt!

Dat er een groot verschil is tussen wens en werkelijkheid is een wijsheid als een koe. Met name als het gaat om de “Listung” bij het Duitse grootbedrijf vergeet menige Nederlandse ondernemer echter snel elke voorzichtigheid. Om op de lijst van erkende leveranciers te komen is men gaarne bereid een wankele Duitse collega over te nemen, mits deze maar is “gelistet”.

Helaas is het voortbestaan van een “Listung” o.a. afhankelijk van de prijs- / kwaliteits-verhouding en het strikte nakomen van alle overige verplichtingen die de inkopende kant aan een leverancier heeft opgelegd. Als er bij voorbeeld een uitleveringsquota van 100% van alle bestellingen is afgesproken, is de kans groot dat deze verplichting niet wordt gehaald en het bedrijf wordt “ausgelistet”.

Mondelinge toezeggingen van de inkoper dat het zo´n vaart niet zal nemen zijn aardig, maar niet relevant omdat in de meeste overeenkomsten staat dat elke aanvulling of wijziging van de overeenkomst slechts dan rechtsgeldig is, als deze schriftelijk wordt bevestigd. Deze ervaring moest een Nederlandse ondernemer kort geleden tot zijn grote verrassing maken. Terwijl de Duitse directeur van het overgenomen bedrijf toch nadrukkelijk had bevestigd dat met betrekking tot de Listung “alles in Ordnung ist”, was de vennootschap bij zijn grootste afnemer reeds “ausgelistet” . Het doel, via de overname tot de kring van leveranciers van een Duitse multinational te behoren, was mislukt. En dan zit je met zo´n “toko” zonder de belangrijkste klant.

Meer weten over overname van bedrijven? Neem contact op met onze specialisten:

Arbeidsrecht: Gisela Surmann
Fiscaliteit: Anton Ingenerf StB/WP
Intellectueel Eigendom: Heinz Klönne
Vennootschapsrecht: Nicki Welchering