Verplaatsing van een Nederlands bedrijf naar Duitsland is een nachtmerrie voor Nederlandse werkgevers

Regelmatig ontvangen wij het verzoek bij de verplaatsing van een Nederlands (deel) bedrijf naar Duitsland behulpzaam te zijn. Zij het omdat de huidige activiteiten in een joint venture op een Duitse locatie moeten plaatsvinden, zij het dat het Nederlandse bedrijf een noodzakelijke uitbreiding niet in Nederland kan realiseren.

De globale doelstelling van het Nederlandse management luidt: de nieuwe Duitse organisatie moet zorgen voor een betere afstemming van vraag en aanbod en lagere kosten.

Zonder twijfel kost de vierkante meter bedrijventerrein in Duitsland maar een fractie van de Nederlandse prijs (b.v. 30 € per vierkante meter in Kleve).

Ook beschikt Duitsland over een groot potentieel aan gekwalificeerde werknemers, waarbij de hoge werkloosheid en de stringente sociale wetgeving m.b.t. de verplichting om werk te accepteren een loonkostenverlagend effect hebben.

Problematisch wordt het echter, als het de bedoeling is dat ook de huidige Nederlandse werknemers in Duitsland te werk worden gesteld. Omdat de meeste managers geen enkel idee over de gevolgen van een dergelijke stap hebben, ontgaan de gevolgen op fiscaal- en sociaalverzekeringstechnisch gebied aan hun aandacht en veronderstelt men gemakshalve dat in Duitsland dezelfde regels gelden als in Nederland.

Om deze lieden even uit de droom te helpen volgen hier enkele aandachtspunten: de bruto/netto verhouding van Duitse lonen dwingt tot hoge compensatie, als de Nederlandse werknemers hun huidige nettoloon moeten behouden, het Duitse salaris wordt in Duitsland belast en alhier kennen wij geen hypotheekrenteaftrek, de opbouw van het pensioen verloopt compleet anders dan in Nederland en vergt meer eigen financiële inbreng van de werknemers enz.,enz.

Als u de verschillen tussen de systemen wilt of moet compenseren verhoogt dit de maandelijkse (loon)kosten zeer aanzienlijk, en het voordeel van synergie-effecten en lage kosten voor de grond verdwijnt als sneeuw in de zon en slaat binnen de kortste tijd om in een negatief scenario.

Natuurlijk zijn er oplossingen denkbaar, maar vaak niet voor iedere medewerker of alleen tegen hoge kosten. Voordat er een beslissing over de verplaatsing van activiteiten wordt genomen, dient men alle scenario´s die de medewerkers en de loonkosten betreffen, door te rekenen. Vaak wordt echter de factor mens bij strategische overwegingen vergeten.

Meer weten over de verplaatsing van een bedrijf naar Duitsland? Neem contact op met de specialisten van ons kantoor.

Aankoop van het terrein: Freddy Heinzel, Alexander Crämer
Arbeidsrecht: Gisela Surmann, Torsten Viebahn, Anja Romijnders
Bouwen van bedrijfsgebouwen: Udo Croonenbrock
Concernstructuur, Vennootschapsbelasting : Anton Ingenerf
Oprichten Duitse vennootschap: Freddy Heinzel, Nicki Welchering
Sociale verzekering en loonkosten: Uli Meyer
Werving en selectie van Duits personeel: Bettina Bock