Steeds meer mededingingszaken

Wij merken dat de concurrentiestrijd tussen bedrijven steeds harder wordt gevoerd. Zo is het aantal mededingingszaken op ons kantoor ten opzichte van vorig jaar bijna verdubbeld.

Aanknopingspunt in Duitsland is het Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Via deze wet kan men voor het geval van oneerlijke concurrentie de opponent dwingen bepaalde handelingen na te laten, kan men schadeclaims inroepen en de winst van de opponent afromen. In dit verband kan de wederpartij ook gedwongen worden, haar boeken open te leggen om zodoende de omvang van de concurrentievervalsende transacties te kunnen beoordelen.

Meer weten over mededingingsrecht in Duitsland? Neem contact op met Heinz Klönne.