Aankoop onroerend goed in Duitsland: kan ik de notaris vertrouwen?

Aankoop onroerend goed in Duitsland: kan ik de notaris vertrouwen?

 

Zonder notariële akte geen koopovereenkomst in Duitsland. Dat weet inmiddels elke Nederlandse belegger in onroerend goed in Duitsland. Maar is een Duitse notaris wel betrouwbaar? Dat is afhankelijk van wat u van hem verwacht.

 

Het is de taak van de notaris om aktes op te maken en handtekeningen te waarmerken. Daarbij is hij onpartijdig. Wel is hij verplicht de wil van partijen duidelijk te doorgronden en in de akte te vertalen.

 

Het is duidelijk dat e.e.a. niet gemakkelijk is, vooral als een van de partijen de Duitse taal weliswaar goed beheerst, maar toch niet alle nuances begrijpt. In dit soort gevallen gebeurt het regelmatig, dat hetgeen in de contracten is verwoord niet voldoet aan de intenties van alle betrokken partijen.

 

Helaas maken wij regelmatig mee dat de Nederlandse belegger de strekking van een bepaling anders heeft begrepen dan de Duitse partij. Vooral beloftes die door de verkoper in de voorfase zijn gedaan, vindt men uiteindelijk niet in de notariële tekst terug, ook al denkt men dat het er wel staat.

 

Wat u in de akte terugvindt, is namelijk afhankelijk van wat u de notaris aangeeft. Als u zelf geen eigen inbreng levert, gebruikt de notaris hetgeen hem door de andere partij is opgegeven. Hij zal u vragen of alle afspraken goed zijn verwoord en u zoveel mogelijk op de consequenties wijzen. Meer kan hij niet doen.

 

Taal is een wonderbaarlijk fenomeen en voor veel interpretatie vatbaar. Het gaat regelmatig om de nuances en die zie je gemakkelijk over het hoofd. Bent u niet zeker van het Duitse notariële taalgebruik dan lijkt het raadzaam een juridisch adviseur bij de transactie te betrekken. Het kost een paar centen, maar je krijgt er ook iets voor terug.

 

Conclusie: Duitse notarissen zijn net zo betrouwbaar als uw taalvaardigheid groot is.

 

Meer weten over aankoop van onroerend goed in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer F. Heinzel en de heer A. Craemer. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.