Zakendoen met goede debiteuren maakt incasso overbodig

Wij zien het aantal incasso opdrachten zowel in volume alsook m.b.t. de hoogte van de te incasseren bedragen op het moment snel stijgen. Dit roept de vraag op of dit wel een onoverkomelijk probleem is. Het lijkt mij van niet.

Ten eerste valt op dat het aantal rekeningen m.b.t. dezelfde debiteur, dat tegelijkertijd wordt ingediend, toeneemt. Interessant is dat er blijkbaar regelmatig doorgeleverd wordt zonder dat tussentijds enige nota wordt betaald. Het lijkt mij dat hier sprake is van een probleem in de afstemming tussen debiteurenbewaking, verkoop en expeditie.

Ten tweede zien wij regelmatig op basis van de kredietinformatie die wij over de debiteur inwinnen, dat deze al langer als zwak bekend stond. Toch wordt er geleverd zonder voorbehoud of zekerheidsstelling.

Ten derde blijkt uit gesprekken met veel Nederlandse ondernemers, dat men bij de acquisitie van nieuwe klanten geen gebruik maakt van adreslijsten die opgesteld zijn op basis van financiële gegoedheid van de potentiële klanten. Dergelijke lijsten kan men in Duitsland kopen bij de kredietinformatiebureaus. Daarbij kan men zelf vastleggen, of men alleen de adressen van bedrijven met een top rating wil hebben of men meer risico wil nemen.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neem contact op met onze specialisten.
Meer weten over Creditmanagement in Duitsland? Neem contact op met Jan Schneider-Maessen van ons kantoor.