Creditmanagement: Nieuwe problemen met Verlengd Eigendomsvoorbehoud

Wij hebben al eerder over de problematiek van het ontbreken van een Verlengd Eigendomsvoorbehoud in Algemene Voorwaarden geschreven. Kredietverzekeraars nemen dit (terecht) tot aanleiding, om dekking (achteraf) te weigeren, als het hebben van een dergelijk voorbehoud tot de polisvoorwaarden behoort. De dekking wordt echter steeds vaker eveneens geweigerd, als je niet kunt aantonen dat de voorwaarden ook daadwerkelijk rechtsgeldig zijn overeengekomen. Dat kan een hopeloze discussie opleveren.

Is het voldoende dat de voorwaarden in Nederland zijn gedeponeerd? Moeten zij ter hand gesteld zijn aan de Duitse klant? Mag elke medewerker van de klant de voorwaarden in ontvangst nemen of moet dit een volgens het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde persoon zijn?  

Hoe het ook zij, er is maar één oplossing die zekerheid biedt. De in de Duitse taal opgestelde voorwaarden worden door degene, die de overeenkomst ondertekent, geaccepteerd en eveneens ondertekend. Dit ondertekende exemplaar dient u zorgvuldig te bewaren.

Meer weten over het Verlengde Eigendomsvoorbehoud en Algemene Voorwaarden? Neem contact op met Udo Croonenbrock.