Openbare aanbesteding (Vergabe): een gemeen trucje van de opdrachtgever

Het zal je maar gebeuren. Je wint een openbare aanbesteding en ontvangt de schriftelijke bevestiging van de aanbestedende instantie. Natuurlijk ga je de bevestigingsbrief niet meer woord voor woord doorlezen en zo valt het dan ook niet op dat er plotseling sprake is van een absolute Vergütungsobergrenze. Ter hoogte van het geoffreerde bedrag.

Je gaat aan de slag en gaandeweg komt er meerwerk bij kijken dat uiteraard wordt uitgevoerd in de veronderstelling dat meerwerk ook tot een additionele vergoeding leidt.

De opdrachtgever weigert echter de betaling van het meerwerk omdat er sprake zou zijn van een contractueel afgesproken absolute Preisobergrenze. Deze afspraak zou tot stand zijn gekomen omdat de opdrachtnemer niet op de toevoeging in de tekst heeft gereageerd en het werk zonder verweer aan te tekenen heeft opgestart, dus concludent zijn toestemming heeft gegeven.

Is dit trucje van de opdrachtgever rechtsgeldig? Tja, sommige rechters vinden van wel.

Meer weten over bouwrecht en openbare aanbestedingen in Duitsland? Neem contact op met Udo Croonenbrock.