Handelsagenten: Geen goodwill-vergoeding als een belangrijke reden voor de opzegging pas na beëindiging van het contract bekend wordt??

Een goodwill-vergoeding hoeft niet te worden betaald als de ondernemer opzegt vanwege een “belangrijke” (aan de agent verwijtbare) reden. Wat is echter het geval als de belangrijke reden pas na de opzegging bekend wordt. Moet men dan wel of niet de vergoeding (max. 1 jaarprovisie) betalen of kan men een reeds betaalde vergoeding terugvorderen?

Het antwoord is niet simpel. De Duitse Hoge Raad was van mening dat het objectieve bestaan van de belangrijke reden op het moment van opzegging voldoende is. Andere rechtbanken en hoven zijn van mening dat deze rechtspraak indruist tegen de bepalingen van de Europese handelsagentenrichtlijn. Welnu, voortschrijdend inzicht leidt tot twijfels bij de Hoge Raad en deze heeft de kwestie voorgelegd aan het Europese Hof.

Meer weten over handelsagenten in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann.