Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg)

Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg)

Buitenlandse bedrijven die met (eigen) medewerkers werkzaamheden in Duitsland willen uitvoeren, moeten aan de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voldoen. Deze wet is gebaseerd op de EU-detacheringsrichtlijn en verklaart enkele Duitse cao-bepalingen ook algemeen bindend voor buitenlandse bedrijven.

Het formulier

Terug naar het aanmeldingsformulier en de ogenschijnlijk onschuldige vragen. In eerste instantie dient u aan te geven wie u (als bedrijf) bent en wat uw land van herkomst is. Geen geheim en geen probleem dus.

Ook de tweede vraag lijkt onschuldig. U moet melden wanneer u met de werkzaamheden begint, hoe lang deze duren en wordt verzocht de ingezette werknemers in een lijst te benoemen.

Een aantal valkuilen ligt op uw weg:

a) Doet u de melding als het werk reeds begonnen is, dan heeft u niet vóór begin van de werkzaamheden gemeld maar erna. Te laat dus met een boete tot gevolg. Omdat het hier gaat om een formele fout is de boete beperkt tot € 25.000,00 per foutieve melding.

b) U moet de werknemers aanmelden en wel met naam, voornaam en geboortedatum. Geen probleem denkt u en meldt J.Jansen, geboren 20.12.1960. Een boete (zie boven) is het logische gevolg van deze foutieve melding, want u medewerker heet Johannes en niet J. (De geboortedatum is trouwens belangrijk voor het computerprogramma om zodoende een onderscheid te kunnen maken tussen de overige Johannes Jansen van deze wereld en dat is uit fiscaal oogpunt belangrijk, zoals u later zult zien).

c) De vraag naar de duur van de werkzaamheden lijkt op het eerste gezicht niet problematisch. De Duitse instanties zullen immers wel moeten weten hoe lang je in Duitsland bent om bijvoorbeeld te kunnen controleren of u aan de vier voorwaarden uit de cao voldoet.

Dat was in beginsel wellicht ook de enige bedoeling. Inmiddels heeft deze informatie ook nog heel andere consequenties. Wat is er gebeurd? Welnu, alle informatie die u aan de Finanzkontrolle Schwarzarbeit aanlevert, wordt naar verschillende organisaties doorgezonden. In eerste instantie moet u weten dat de Finanzkontrolle een onderdeel is van de douane en daarmede ook van de fiscus. Logisch dat de fiscus de informatie nauwlettend bekijkt. U of uw werknemer(s) zouden wellicht immers belastingplichtig in Duitsland kunnen zijn. Voor een tweede keer komt hier dus de fiscaliteit om de hoek kijken en zoals gezegd zullen wij hier later op ingaan.

De derde vraag betreft de plaats waar u de volgens het Arbeitnehmer-Entsendegesetz noodzakelijke gegevens, ter beschikking houdt van de instanties. Blijkbaar zijn er dus gegevens die u gereed moet houden. Welke gegevens dit zijn, omschrijft de wet als volgt: “alle gegevens op basis waarvan kan worden aangetoond dat aan de bepalingen van de wet wordt voldaan”. Een onbepaald rechtsbegrip dus. In de praktijk vertaalt zich dat als volgt:

Wordt vervolgd in volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten over het legaal uitvoeren van projecten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over Duitse contracten van aanneming van werk in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock of de heer R. Bueckers. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.