De mooiste Duitse (leen)woorden volgens het Genootschap Onze Taal

Ruim 3.300 deelnemers deden mee aan de enquête van het Genootschap Onze Taal over het vraagstuk, welk Duits leenwoord in het Nederlandse taalgebruik het mooiste is. Welnu, de winner is een woord dat een goed ontwikkeld gevoel voor het in een bepaalde (delicate) situatie vereiste optreden omschrijft: fingerspitzengefühl. Als ik ervan uitga dat elke taal een eigen woord behelst voor de dingen die in de maatschappij waarin de taal wordt gebruikt vanzelfsprekend zijn, dan geeft de keuze te denken. Laten we derhalve eens kijken welke andere Duitse woorden hoog hebben gescoord. 

1. fingerspitzengefühl
2. überhaupt
3. sowieso
4. einzelgänger
5. aha-erlebnis
6. ins blaue hinein
7. quatsch
8. weltschmerz
9. himmelhoch jauchzend
10. heimwee

Interessant in deze is het feit dat met de adoptie van een woord in een andere taal de ontvangende taal de spelling van de nieuwkomer bepaalt. Wij Duitsers zouden o.a. fingerspitzengefühl met een hoofdletter schrijven en heimwee met een h aan het einde in plaats van een dubbele é.