Arbeidsrecht: dreigen met ziekte rechtvaardigt ontslag

Wie dreigt ziek te worden als een werkgever geen toestemming verleent voor het opnemen van vakantiedagen, moet rekening houden met ontslag op staande voet. De Duitse Hoge Raad in arbeidsrechtszaken gaat zelfs nog verder.

Het ontslag is zelfs gerechtvaardigd als de werknemer later daadwerkelijk ziek wordt. Iets anders kan gelden als de werknemer op het moment dat hij met de ziekmelding dreigt ook daadwerkelijk ziek is. In het voorliggende geval wilde een werknemer kortstondig een vrije dag opnemen voor de periode tussen een feestdag en het weekeinde.