Metaalbedrijven lonken naar Duitsland (lonken mag, maar beter niet doen)

Volgens het vakblad Metaal & Techniek oriënteert zich een aantal Nederlandse bedrijven op een verhuizing over de grens. Een van de redenen zou de goedkope bedrijfsgrond in Duitsland zijn.

Ongetwijfeld is een prijs van 20 euro per vierkante meter interessant. Echter, met de stap over de grens is meer gemoeid dan alleen het kopen van een lapje grond. Vanaf dag één komt u in aanraking met het Duitse recht, de Duitse belasting, de Duitse sociale zekerheid voor uw medewerkers (die gezelligheidshalve hun Nederlandse hypotheekrenteaftrek verliezen) en het feit dat de Duitse bruto/netto verhouding zeer nadelig is in vergelijking met de Nederlandse situatie. 

Dat laatste is trouwens niet erg als de medewerkers in Duitsland wonen en werken, omdat in Duitsland veel goederen voor de eerste levensbehoefte, maar ook huizen en auto´s stukken goedkoper zijn dan in Nederland. Woont uw medewerker echter in Nederland, dan is het leven op basis van een Duits salaris aanzienlijk minder prettig.

De hamvraag is of de Nederlandse werkgever die zijn bedrijf naar Duitsland verhuist verplicht is de netto-schade te vergoeden, die de werknemer door de bedrijfsverhuizing lijdt. Zover ik het kan beoordelen is over dit vraagstuk nog niet geprocedeerd. Dat zal echter spoedig veranderen als daadwerkelijk veel bedrijven deze stap gaan nemen.

Het spanningsveld zal verlopen tussen de begrippen “goed werkgeverschap” (niet bewust aansturen op nadelen voor werknemers) en vrijheid van ondernemen binnen Europa. Het kan echter ook zo zijn dat uw werknemers gewoon opzeggen nadat zij hun eerste loonstrook hebben ontvangen, en dan zit u met uw mooie nieuwe hal tamelijk eenzaam in een ander land.  

Tot slot.

Het is mij bekend dat er veel Nederlandse bedrijven zijn die in de buurt van de grens een productiefaciliteit in Duitsland hebben en die bovengenoemde problematiek omzeilen door de medewerkers gewoon op een Nederlandse loonlijst te laten staan. Dat gaat goed totdat het misgaat. En dan rollen de aanslagen en boetes voor meerdere jaren binnen.

Wilt u zich desondanks in Duitsland vestigen is het zaak alle kanten goed te belichten en een zuivere kostencalculatie op te stellen, opdat u niet van een koude kermis thuis komt. De specialisten hiervoor hebben wij trouwens in huis, zoals u weet.