Column ‘De Polisagent’: “De toegevoegde waarde van een tussenpersoon”

De laatste tijd is er (terecht) veel ophef geweest over beloning van tussenpersonen.

Voor het simpelweg doorleiden van een aanvraagformulier kan bij sommige verzekeringsvormen jarenlang provisie worden geïncasseerd door een intermediair. Eenvoudige vormen van met name particuliere verzekering worden daarom in toenemende mate rechtstreeks bij een verzekeraar gesloten, al dan niet via internet.

Met name in het zakelijke verkeer wordt echter vaak gekozen voor een intermediair. Ook bij kredietverzekering kan een intermediair niet alleen bij polisonderhandelingen, maar ook daarna toegevoegde waarde bieden, zonder dat er voor een verzekerde extra kosten optreden. Gezien het specifieke karakter van kredietverzekering is het daarbij verstandig om gebruik te maken van een onafhankelijk intermediair die op dit vakgebied is gespecialiseerd. Niet alleen scheelt dit veel tijd als u wilt vergelijken welke verzekeraar voor uw onderneming de beste voorwaarden biedt. Er wordt tevens met u onderzocht of kredietverzekering wel de oplossing is die u zoekt. Het gaat hier om maatwerk, dus van een intermediair mag u verwachten dat men niet alleen op de hoogte is van kredietverzekering, maar zich tevens verdiept in uw branche, uw onderneming en uw kredietbewaking.

Bent u eenmaal verzekerd dan kan uw intermediair bemiddelen bij bijvoorbeeld limietproblemen, incasso en claims. Bij een welles / nietes situatie tussen verzekerde en verzekeraar kunt u zo’n steuntje in de rug goed gebruiken. Aangezien een kredietverzekeringspolis vaak maar voor een periode van één jaar wordt afgesloten kan met de intermediair als sparringpartner worden bekeken, op welke wijze en bij welke partij het risico op wanbetaling voor de toekomst wordt afgedekt.

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.

Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers of steun aan de debiteur? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.