Wie is op kantoor uw aanspreekpartner bij juridische vraagstukken

Udo Croonenbrock: Duits bouwrecht, Werkverträge, openbare aanbestedingen in Duitsland, Duitse Algemene Voorwaarden

Gisela Surmann: Duits arbeidsrecht, opstellen en redigeren van arbeidscontracten,   adviseren en procederen bij ontslag (vraagstukken), het recht van handelsagenten, distributeurs, franchisecontracten(arbeidsrechtelijke), due-diligence 

Freddy B. Heinzel: Investeringen in Duitse projecten en Duits vastgoed, begeleiding en lobbyen bij infrastructurele vraagstukken, ondernemingsrecht, oprichting Duitse vestiging,geschillen tussen Duitse en Nederlandse aandeelhouders en/of bestuurders, due-diligence (legal), bedrijfsovername

Heinz- J. Klönne: Intellectueel Eigendom zoals merken-, modellen- en, designrechten, patentrecht, oneerlijke concurrentie

Lars N. Wemmers: Bankenrecht, faillissementsrecht, economisch strafrecht

Alexander M. Crämer: Aan- en verkoop Duits vastgoed, internationaal belastingrecht,
Duits handelsrecht, Duits erfrecht

Anja D. Romijnders: Duits arbeidsrecht, Duits familierecht

Cathrin van den Hurk: Duits verzekeringsrecht, Duits agentuurrecht, incasso

Nicki L. Welchering: Duits ondernemingsrecht, oprichting van bedrijven, geschillen tussen Duitse en Nederlandse aandeelhouders en/of bestuurders, bedrijfsovername,  Arbeitnehmerüberlassung, Arbeitnehmer-Entsendegesetz

Anton Ingenerf  (Wirtschaftsprüfer/Steuerberater): Duits- en internationaal belastingrecht, fiscale grensoverschrijdende structuur, transfer pricing, due-diligence (tax)

Sabine van Wickeren-Lenk (Steuerberaterin): Duitse belastingen, Duitse jaarrekeningen, inkomsten- en loonbelasting, Duitse sociale verzekeringen

Petra Gorny: Duitse Algemene Voorwaarden, Duits handelsrecht, incasso, cross-border litigation

Torsten Viebahn: Duits arbeidsrecht, begeleiding van reorganisaties (massaontslag), Interessenausgleich, geschillen tussen werkgever en ondernemingsraad

Mareen Dechering: Exequatuur en executie Nederlandse vonnissen in Duitsland, Duits handelsrecht, cross-border litigation

Dr. Christiane Paul: Intellectueel Eigendom, Duits handelsrecht, cross-border litigation

Zie ook: http://www.strick.de/duitsland/wie-zijn-wij/advocaten-fiscalisten/