Column `De Polisagent´: “Kredietverzekering en incasso”

Alle kredietverzekeraars beschikken zelf over een incasso afdeling. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een internationaal netwerk, aangezien de kredietverzekeraars die in Nederland zijn gevestigd, tevens ook de top 3 kredietverzekeraars wereldwijd vertegenwoordigen. Professionele incasso is voor kredietverzekeraars van groot belang; indien niet wordt geïncasseerd zal de schade immers voor het grootste gedeelte door de kredietverzekeraar moeten worden uitgekeerd. Om die reden wordt ook in de polis vastgelegd dat externe incasso tijdig moet worden opgestart en wordt verzorgd door de eigen incasso organisatie.

Uiteraard is het heel goed mogelijk dat u er voor kiest om uw externe incassozaken via een ander kanaal te laten verzorgen. Daarbij dient u echter wel te bedenken dat u niet de enige bent die is gebaat bij snel en vakkundig incasseren. Bij wanbetaling in Duitsland kunt u er natuurlijk voor kiezen om het dossier bij Strick weg te leggen.
Hoe goed bedoeld ook, het is buitengewoon spijtig om te moeten constateren dat, indien de vordering onverhoopt niet verhaalbaar blijkt, een claim bij de verzekeraar niet wordt gehonoreerd omdat u niet gehandeld heeft volgens de polis.
Het is dan ook aan te bevelen de wens om via een andere partij te incasseren tijdig kenbaar te maken richting verzekeraar. Daarbij worden lang niet alle externe partijen geaccepteerd. Uitgaande van het feit dat men zelf de eigen belangen het best kan behartigen, wordt de door u gewenste incasserende instantie beoordeeld op kwaliteit en gemaakte communicatie afspraken.
 
Wensen, zoals hierboven gemeld, hebben de meeste kans op succes voor u, indien een dergelijk verzoek wordt geuit tijdens de polisonderhandelingen.

De Polisagent (http://www.polisagent.nl/) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.

Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers of steun aan de debiteur? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.