Aanval en verdediging bij Oneerlijke Concurrentie

Casus: Een Duitse groothandel in lampen heeft de succesvolle collectie van zijn Nederlandse leverancier (met die hij jaren samenwerkte) met amper zichtbare veranderingen nagebootst en brengt de collectie als eigen product op de markt. Het Nederlandse bedrijf heeft zijn lampenmodellen niet beschermd maar wil graag actie tegen de Duitse groothandel ondernemen.

Omdat de modellen niet zijn beschermd door inschrijving van een Geschmacksmuster in Duitsland moet de oplossing in deze worden gezocht in het auteurs- of het mededingingsrecht.

Auteursrecht:   Auteursrecht is het exclusieve, d.w.z. anderen uitsluitende, recht van de maker van een (kunst)werk  om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Hieronder valt onder andere het recht om kopieën en reproducties van het werk te maken, te verkopen of om van dit werk afgeleide producten te maken. De Duitse rechter stelt hoge eisen aan het begrip künstlerische Schöpfung wat iets verhevener klinkt dan de “creatieve daad” die je in Nederland moet plegen. Het bewijs dat er sprake is van een künstlerische Schöpfung is dan ook vaak moeilijk te voeren.

Mededingingsrecht:  Mededingingsrecht is o.a. het recht met betrekking tot bescherming tegen oneerlijke concurrentie. Het Duitse “Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb”, UWG genoemd, beschermt de “creatieve daad” tegen nabootsing als hiervoor bijzondere redenen bestaan. Belangrijk in dit verband is de “kenmerkende prestatie” van een product (die wettbewerbliche Eigenart) die de rechter op basis van een totale indruk (Gesamteindruck) moet constateren. Maar ook als de consument met het uiterlijke verschijningsbeeld van het (gekopieerde) product een bepaalde voorstelling over de oorsprong en kwaliteit van het product in verbinding brengt kan de producent van het origineel via het UWG bescherming vinden. 

U begrijpt dat de boven genoemde rechtsbegrippen met leven gevuld moeten worden. Alles hangt dus af van de feitelijke omstandigheden die tijdens een gesprek moeten worden opgehelderd. Dat daarbij de originele lampen op tafel moeten komen spreekt voor zich. Echter, via een goed gedocumenteerde testkoop moeten ook de producten van de Duitse groothandel op tafel komen om deze met de originelen te kunnen vergelijken. Bovendien is het belangrijk de zakelijke verhouding tussen Nederlandse producent en Duitse groothandel uit het verleden te analyseren om zodoende een aanknopingspunt voor de schade te hebben.

Uw aanspreekpartners: Heinz J. Klönne, Dr. Christiane Paul, Lars Wemmers