Boetes in verband met het Duitse Elektrogesetz (richtlijn WEEE)

Levert u elektr(on)ische producten naar Duitsland, dan moet u geregistreerd zijn bij de Duitse stichting EAR en een verwijderingsbijdrage betalen. In dit verband moet u regelmatig de geleverde hoeveelheden melden, anders dreigen oplopende boetes.

De Duitse autoriteiten controleren o.a. via internetrecherche welke Nederlandse bedrijven elektrische of elektronische producten op de Duitse markt aanbieden. In het vervolg wordt via de eigen database getoetst of deze bedrijven (en producten) bij de stichting EAR zijn geregistreerd en de verwijderingsbijdrage wordt betaald (voor achtergrondinformatie klik hier).

In dit verband moeten de geleverde hoeveelheden regelmatig worden gemeld. Zowel het niet geregistreerd zijn alsook het niet regelmatig melden van de geleverde producten leidt tot oplopende boetes, die maximaal € 10.000 bedragen. De EAR is er nu toe over gegaan, om bedrijven die niet aan hun meldingsplicht voldoen aan te geven bij het Umweltbundesamt, dat aan de nalatige bedrijven boetebeschikkingen oplegt.

Meer weten over het Duitse Elektrogesetz? Neem contact op met Alexander Crämer.