Aansprakelijkheid directeuren: bevoegde rechter in Duitsland

Casus: De directeur van een failliete Duitse GmbH woont in het buitenland. De curator eist een schadevergoeding vanwege “Geschäftsführerhaftung” (aansprakelijkheid van de directeur volgens de Duitse GmbH-wet) bij een Duitse rechtbank. De directeur voert het verweer dat de Duitse rechter op basis van de Europese normen niet bevoegd is, omdat zijn woonplaats in het buitenland ligt.

Het Hof oordeelt dat voor het geval er sprake is van een onrechtmatige daad de bevoegde rechter in Duitsland zetelt.

Meer weten over de aansprakelijkheid van directeuren? Neem contact op met Gisela Surmann.

Meer weten over Duits faillissementsrecht? Neem contact op met Lars Wemmers.