BBMKB doe er wat mee!

Een van onze gasten tijdens de Duitsland-Borrel over het “Vestigen en uitwinnen van zekerheden in Duitsland” was drs. Klaas Bouwman van het Ministerie van Economische Zaken. Dit gaf mij de gelegenheid om hem naar de ontwikkelingen rond het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) te vragen. Immers, dhr. Bouwman heeft dit middel twee jaar geleden tijdens een van onze Duitsland-Borrels toegelicht.

Bouwman: “Zodra ik de afkorting BBMKB uitspreek is het alsof mensen het horen donderen in Keulen. Zij begrijpen niet dat de BBMKB geen subsidie is, maar een borgstelling/garantie die de overheid verstrekt aan een bank. Het is de bank die er gebruik van kan maken als een ondernemer, die wil uitbreiden of innoveren, over onvoldoende zekerheden voor de toekenning van een krediet beschikt. Bij de goedkeuringsprocedure is geen enkele ambtenaar betrokken. Nogmaals, het is de bank die er gebruik van kan maken, dus praat daarover met je bank, schudt die wakker!”

Meer informatie over ondernemingsfinanciering bij internationalisatie vindt u hier: http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen