Voortrekken eigen bewoners onder vuur genomen door de EU

In Duitsland hebben verschillende gemeenten maatregelen genomen, om inwoners bij de aankoop van bouwgrond in de gemeente voor te trekken. De prijzen voor de inboorlingen zijn lager dan die voor de mensen van buitenaf. Deze maatregel treft Duitsers maar ook buitenlanders. Het laatste is reden voor de Europese Commissie, om Duitsland om opheldering te vragen. Is het antwoord m.b.t. de veronderstelde discriminatie van buitenlanders niet naar tevredenheid, zal de Commissie Duitsland voor het Europese Hof dagen.

Meer weten over de aankoop van vastgoed in Duitsland! Neem contact op met Freddy Heinzel en Alexander Crämer.