Ontbinding arbeidsovereenkomst van in Duitsland wonende werknemer kan voor Nederlandse werkgever buitengewoon lastig zijn

Er zijn in Nederland, kort gezegd, twee manieren om een werknemer te ontslaan: een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of via de weg van het UWV. Woont uw medewerker in Duitsland, dan is de weg via de Nederlandse kantonrechter niet gangbaar, omdat in deze situatie de Duitse rechter op basis van de EEX-Verordening is bevoegd! Die moet in het vervolg het Nederlandse recht toepassen, wat niet gemakkelijk is.

Immers, de eisende partij zal haar stelling dat het ontslag naar Nederlands recht gerechtvaardigd is, omvangrijk op basis van de (vertaalde) Nederlandse wetsartikelen en jurisprudentie moeten onderbouwen, om de beslissing voor de Duitse rechter zo gemakkelijk mogelijk te maken. De (Duitse advocaat van de) werknemer zal deze stellingen gewoon betwisten. Gevolg hiervan kan zijn dat de Duitse rechter een internationaal-rechtelijke expertise in opdracht geeft bij een wetenschappelijk instituut. De opstelling van een dergelijke expertise duurt soms maanden en maanden.

In onze arbeidsrechtelijke praktijk groeit het aantal zaken waarin een Duitse rechter op basis van Nederlands recht moet oordelen gestaag. Het spreekt voor zich dat het feit, dat al onze arbeidsrechtadvocaten Nederlandstalig zijn, de inhoudelijke behandeling van de zaak vergemakkelijkt.

Meer weten over het ontslag van een in Duitsland wonende werknemer en de procedurele kanten hiervan? Neem contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn, allen Fachanwälte für Arbeitsrecht.