Handelsagenten: De belangrijkste regelingen in een agentuurovereenkomst

Wij krijgen regelmatig de vraag of er geen standaard agentuurcontracten zijn. Ik vraag mij af hoe u de volgende punten, die beslist in een agentuurovereenkomst zuiver omschreven moeten worden, in een standaardcontract wilt plaatsen.

1. De afbakening van de agentuuropdracht

a) producten, rayon en klantenkring

Voor welke producten van uw bedrijf mag/moet de agent bemiddelen? Zijn dat alle producten of specifieke producten en/of productgroepen? Geldt deze afspraak voor alle potentiële klanten of wilt u segmenteren op basis van detailhandelsklanten, groothandel, industrie en/of key-accounts? Heeft u wellicht al bestaande klanten die vanuit Nederland worden bewerkt en is het de bedoeling dat uw agent deze klanten wel of niet benadert en hij over verkoop bij deze bestaande klanten ook provisie ontvangt terwijl hij deze niet heeft geacquireerd. Wilt u aan de agent exclusiviteit voor geheel Duitsland verstrekken (NOOIT doen!), over een deelstaat of een rayon of wilt u bijvoorbeeld zelf ook via e-commerce-activiteiten de Duitse markt bewerken, en is het de bedoeling dat de agent provisie over deze omzet ontvangt? Als u exclusiviteit verstrekt, hoe wilt u omgaan met situaties waarin een agent een klant heeft geworven die in het exclusieve gebied van een andere agent is gevestigd. Betaalt u dan dubbel provisie uit? Gelden de afspraken ook voor (reserve) onderdelen, servicecontracten en vervolgopdrachten als het gaat om gebruiksmateriaal, updates etc?

Wordt vervolgd.

Meer weten over agentuur en distributieovereenkomsten? Neem contact op met Gisela Surmann, Cathrin van den Hurk of Torsten Viebahn