Ifo Geschäftsklimaindex stijgt explosief

Dat het buitengewoon goed gaat met de Duitse economie kon u al in de Nederlandse kranten lezen. Hier vindt u de grafieken om e.e.a. nader te bestuderen.