Merkenrecht: eiPott moet van naam veranderen

De hiernaast afgebeelde gadget moet in Duitsland in deze uitvoering van de markt. De firma Koziol heeft volgens de rechter met zijn eierdop “Eipott” inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Apple. De naam “Eipott” voor het fabricaat is overeenkomstig de uitspraak van het Oberlandesgericht Hamburg qua klank onweerlegbaar identiek aan de IPOD van Apple. Aangezien het merk IPOD bovendien is beschermd  in de afdeling huishoudelijke apparatuur, is de “Eipott” ook warentechnisch gezien identiek aan de Ipod van Apple en mag Koziol dientengevolge de naam niet gebruiken.

Weliswaar vond ook de Hamburgse rechter het teken “Eipott” in navolging van het alom bekende muziekapparaatje “ongetwijfeld een grappig idee”. Met kunstvrijheid echter is het gebruik niet te rechtvaardigen, aldus het Oberlandesgericht, dat hiermee een eerder gemaakte uitspraak van het Landgericht Hamburg teniet deed.

Lees hier het vonnis.

Meer weten over het recht van merken, modellen, designrechten en patenten? Neem contact op met Heinz Klönne