Een van Europa´s grootste bouwputten behelst kansen en bedreigingen voor Nederlands ondernemers!!!!

“Stuttgart 21”, de feiten:

  • 3 nieuwe stations waarvan het centraal station ondergronds
  • 55 nieuwe bruggen
  • 26 tunnels met een totale lengte van 63 kilometer

• 117 kilometer spoor waarvan 60 km hogesnelheidslijn

“Stuttgart 21”, een project waarbij het oude station wordt verruild tegen een nieuw station ondergronds en er een nieuwe spoorlijn richting München wordt aangelegd, is met geschatte kosten tussen € 7 miljard en € 11 miljard een van de grootste actuele infrastructuurprojecten in Duitsland. Te verwachten valt dat ook Nederlandse bedrijven hieraan willen participeren. Bij de bevolking is het project echter niet bepaald geliefd en er vinden wekelijks protestacties plaats met de intentie dit project te stoppen. De politiek wil hierover niets horen en zet vooralsnog door.

Tot overmaat van ramp leverde een controle van de bouwwerkzaamheden door de Duitse douane een percentage van 80% zwartwerkers, schijnzelfstandigen en uitzendkrachten van bedrijven zonder uitzendvergunning (Arbeitnehmer-Überlassungsgenehmigung) op. “Die Disponenten der Bauunternehmen waren entweder unglaublich unverschämt oder blöd”, aldus de reactie van de controlerende instanties. Hoe kun je dit soort mensen op een dergelijke bouwput inzetten die volledig onder de aandacht van de Duitse bevolking staat.

Een ding staat met deze actie vast. De Duitse instanties zullen alles op alles zetten opdat dit de meest zuivere bouwput van Duitsland wordt, wat de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz en het Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz betreft. Maar ook de inschrijving in het ambachtenregister zal nadrukkelijk worden getoetst.Wilt u daar desondanks werkzaamheden uitvoeren is het zaak dat u alle Duitse regels in acht neemt. Een eerste indruk van hetgeen noodzakelijk is om in Duitsland (bouw)projecten uit te voeren, kunt u lezen in onze kostenloze Whitepaper over het uitvoeren van projecten in Duitsland – zie www.strick.de.

Meer weten? Neem dan contact op met Nicki Welchering voor het vergunningstraject, met Udo Croonenbrock voor openbare aanbestedingen en de VOB/B.

Meer informatie over “Stuttgart 21“.

Bekijk hier de video.