Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet

Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet

Buitenlandse bedrijven die met (eigen) medewerkers werkzaamheden in Duitsland willen uitvoeren, moeten aan de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voldoen. Deze wet is gebaseerd op de EU-detacheringsrichtlijn en verklaart enkele Duitse cao-bepalingen ook algemeen bindend voor buitenlandse bedrijven.

Inhoud

Eigenlijk zijn de algemeen bindend verklaarde normen meer dan onschuldig te noemen en hebben zij ten doel enkele minimumrechten van werknemers te beschermen. De volgende rechten worden gewaarborgd:

  • a) recht op minimumloon:
  • b) recht op 30 vakantiedagen
  • c) recht op vakantiegeld
  • d) recht op doorbetalen van loon tijdens de vakantieperiode

 Bouwbranche maar ook metaal- en elektrobranche

Redelijk, alleszins redelijk en niets mis mee, zult u zeggen. Het venijn zit echter in de praktische omzetting van deze regelgeving. Om de naleving van bovengenoemde rechten te waarborgen, werd namelijk het Arbeitnehmer-Entsendegesetz in het leven geroepen. In dit verband werd de oorspronkelijk uitsluitend voor de bouwsector bedoelde regeling ook toegepast in andere sectoren, met name de bouw-, metaal- en elektrobranche. Via een ingewikkeld systeem van meldingsverplichtingen en controles, zowel op het werk alsook achteraf via boekenonderzoek, dat bij overtredingen boetes tot gevolg heeft, is een administratief monstrum ontstaan dat op basis van zelfstudie en „trial en error” niet beheersbaar is.

Werkwijze

Basis voor het „spel” is het aanmeldingsformulier volgens het Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Middels dit formulier dient de Nederlandse ondernemer voor begin van de werkzaamheden in Duitsland informatie aan de, schrik niet, Finanzkontrolle Schwarzarbeit af te geven (de naam van de bevoegde autoriteit geeft al het verwachtingspatroon van de ontvanger weer).

De vragen zijn simpel en logisch van aard, maar u raadt het al, zonder grondige kennis van de achterliggende strekking schuilt er gevaar. Ook moet u weten dat een kopie van uw aanmelding wordt doorgezonden naar verschillende instanties, te weten het Finanzamt Kleve (speerpuntfiscus voor alle Nederlandse bedrijven in Duitsland ) en de Urlaubskasse der deutschen Bauwirtschaft (ULAK). Aan de ULAK moet u 14,70 % van de loonsom van de in Duitsland werkzame werknemers afdragen, die hiervoor het vakantiegeld en de doorbetaling van loon tijdens de vakantie van uw werknemers voor haar rekening neemt. Een vrijstelling van deze verplichting is mogelijk als u in Nederland aangesloten bent bij een door de ULAK erkende organisatie.

Wordt vervolgd in volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten over het legaal uitvoeren van projecten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.

Meer weten over Duitse contracten van aanneming van werk in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock of de heer R. Bueckers. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.