Uitstekend overzicht Duitse belasting en sociale lasten

Tijdens de gesprekken die onze belastingadviseurs met Nederlandse cliënten voeren blijkt telkens weer enig onbegrip omtrent de systematiek van het Duitse belastingstelsel. Zo kennen wij in Duitsland bijvoorbeeld geen boxenstelsel en ook geen belastingschijven. Ook is de sociale zekerheid anders opgebouwd en kennen wij geen volksverzekeringen.

Een uitstekend gevisualiseerd overzicht van de diverse Duitse belastingen en het sociale zekerheidstelsel vindt u hier.

Meer weten over vennootschapsrecht, inkomstenbelasting, loonbelasting, Gewerbesteuer en (premies) sociale verzekeringen? Neem contact op met onze belastingadviseurs.