Handelsagenten: de plichten van de principaal

De belangrijkste verplichting van de principaal is het betalen van de provisie over de bemiddelde transacties.

Bovendien dient hij de agent te ondersteunen door middel van het kosteloze ter beschikking stellen van monsters, flyers of een monstercollectie. Voorts dient hij de agent te informeren, of hij een opdracht aanvaardt of weigert, of er problemen bij de levering zijn, of er sprake is van gewijzigde prijzen etc.

Meer weten over de rechten en plichten van agent en principaal? Neem dan contact op met Gisela Surmann en Cathrin van den Hurk